Haçlı Seferleri

Haçlı Seferleri (1096-1270)


Haçlı Seferleri, Avrupalıların XI.yüzyıl veXIII yüzyılları arasında Müslümanlar üzerine düzenledikleri seferlerdir. Aşağıda Haçlı Seferleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.


Haçlı Seferlerinin Nedenleri


Dini Nedenler

Müslümanların elinde bulunan Kudüs'ün Hıristiyanlarca geri alınmak istenmesi,  
Katolik kilisesinin Ortodoks dünyasını egemenlik altına almak istemesi,
Papa`nın etkinliğini artırmak istemesi.

Siyasi Nedenler

Türklerin ilerleyişini durduramayan Bizans'ın Haçlı dünyasını kışkırtmasıyla Avrupalıların Türkleri Anadolu, Suriye, Filistin ve Akdeniz'den atmak istemesi,
Senyörlerin feodalite sistemini yaygınlaştırmak istemeleri,
Kralların eski güçlerine kavuşma istekleri.

Ekonomik Nedenler

Doğu ticaret yollarının Müslümanların kontrolünde bulunması ve Avrupalıların bu yolları ele geçirmek istemesi,
Avrupa'da toprağı az olan ya da toprağı bulunmayan soyluların toprak elde etmek istemeleri, .
Fakir Avrupalıların İslam dünyasının zenginliklerine sahip olmak istemeleridir.

Birinci Haçlı Seferi (1096-1099)

Haçlılar Bizans'ın yardımıyla, Anadolu Selçuklu ordularını, Eskişehir yakınlarındaki Dorileon Savaşı'nda yenilgiye uğrattılar. Anadolu Selçukluları başkentlerini İznik'ten Konya'ya taşıdılar.
Haçlılar; Urfa, Antakya, Şam, Sur ve Yafa'da Kontluklar, Kudüs'te de Latin Krallığı kurarak amaçlarına ulaştılar.

İkinci Haçlı Seferi (1147-1149)

Musul Atabeyi İmadeddin Zengi'nin Urfa'yı geri alması üzerine düzenlendi. Anadolu Selçukluları İç Anadolu'dan geçmelerini engelleyince Haçlılar, Ege Bölgesi'nden Antakya'ya, buradan da deniz yoluyla Suriye'ye geçmişler ancak başarılı olamamışlardır.

Üçüncü Haçlı Seferi (1189-1192)

Selahaddin Eyyubi komutasındaki Eyyubi ordusu, 1187 Hıttin Savaşı'nı kazanarak Kudüs'deki Latin Krallığını yıkınca düzenlenmiştir. Haçlılar, amaçlarına ulaşamamıştır. Selahaddin Eyyubi, yapılan anlaşmaya göre; Hıristiyanlara silahsız olarak Kudüs'ü ziyaret hakkı tanımıştır.


Dördüncü Haçlı Seferi (1200-1204)


Eyyubilerin Suriye kıyılarını ele geçirip, Yafa Kontluğu'na son vermeleri üzerine düzenlenmiştir.
Bizans'taki taht kavgaları içinde yer alan Aleksios'un çağrısı üzerine Haçlılar İstanbul'a yönelmişler, İstanbul'u alarak burada Latin Krallığı kurmuşlar, Bizans İmparatorluğu'nu yıkmışlardır. Bunun üzerine Bizanslı yöneticiler, İznik ve Trabzon'da Rum Krallıkları kurmuştur. İznik Rum Krallığı 1260'da Bizans'ı yeniden haçlılardan kurtarmıştır.

V. Sefer (1217) Kudüs'e
VI. Sefer (1228) Kudüs'e
VII. Sefer (1248) Kudüs ve Mısır'a
VIII. Sefer (1270) Tunus'a düzenlenmişse de başarılı olamamıştır. Ortadoğu'daki son Haçlı kalıntılarını Memluklar temizlemiştir.

Haçlı seferleri nedenleri
Haçlı Seferleri

Haçlı Seferlerinin Sonuçları


Dini Sonuçlar

Vaadlerin gerçekleşmemesi Avrupa'da kiliseye ve din adamlarına olan güveni sarsmıştır. 

Kilisenin halk üzerindeki otoritesi zayıflamıştır.

Katolik Ortodoks rekabeti artmıştır.

Siyasi Sonuçlar

Haçlı seferlerine katılan senyör ve şövalyelerden birçoğunun ölmesi ve borçları karşılığı topraklarını kaybetmesi sonucu feodalite zayıflamıştır.

Merkezi krallıklar güçlenmeye başlamıştır.

Türklerin batı yönünde ilerleyişi bir süre durakladığı gibi, 

İstanbul'un fethi de gecikmiştir. 

Bizans Batı Anadolu'daki bir kısım toprakları geri almasına rağmen Haçlı seferlerinden zarar görmüştür.

Haçlı Seferleri İslam dünyasını Moğol saldırılarına karşı güçsüz bırakmıştır. 

Feodalite anlayışı Ortadoğu'ya taşınmıştır. Türklerin İslam dünyasındaki siyasi gücü ve önemi daha da artmıştır.

Ekonomik Sonuçlar
Doğu - Batı ticareti Avrupalılar lehinde gelişmiştir. 

Akdeniz limanları önem kazanmıştır. 

Papaların ve kralların seferlere mali destek sağlamak amacıyla İtalyan bankerlere başvurması bankacılığı geliştirmiştir. 

Avrupa'da hayat standardı yükselmeye başlamıştır. 

Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı zenginleşerek güçlenmiştir. 

Bizans ve İslam dünyası ekonomik bakımdan zarar görmüştür.


Magna Charta (Büyük Şart) (1215)

Avrupa'da demokrasiye geçişte ilk adım halkın ve soyluların baskısıyla İngiltere kralı Yurtsuz Jean tarafından atılmış ve Büyük Şart ilan edilmiştir. Buna göre; Kral, halkın rızası olmadan zorla vergi almayacak, Özgür kimseler yargılanmadan tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek ve sürgüne gönderilmeyecek.

Büyük Şart, kralla halk arasındaki karşılıklı hakları saptayan bir çeşit anayasa niteliğindedir. Bu gelişmeler bir süre sonra İngiltere'de parlamento yönetiminin kurulmasına yol açmıştır.
Yurtsuz Jean'dan sonra kralların Büyük Şart'a uymaması üzerine soylular ayaklandılar. Ayaklanmalar Kral I. Edvard'ın parlamento yönetimini kurmasıyla sona ermiştir (1295).

Yüzyıl Savaşları: (1337 - 1453)

Yüzyıl Savaşlarının temel nedeni İngiltere'nin Fransa topraklarında ve tahtında hak iddia etmesidir. İngiltere 1346 yılında Kresy Savaşı'nda Fransa'yı ağır bir yenilgiye uğratarak topraklarının büyük bir kısmını ele geçirdi. Kresy Savaşı'nda İngilizler ilk kez top silahını kullanmışlardır. Fransa'da milli duyguların gelişmesi sonucu, Fransızlar İngilizler'e karşı savaşarak İngilizler'i yenmişlerdir. Yüzyıl Savaşları sırasında Fransa'da feodalite zayıflamış ve mutlak krallık kurularak siyasi birlik sağlanmıştır. Yüzyıl Savaşları, Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde Balkanlar'da ilerleyişini kolaylaştırmıştır. Yüzyıl Savaşları'ndan yenilgiyle çıkan İngiltere'de iç savaş çıkmıştır. Çifte Gül adı verilen ve 30 yıl süren iç savaşlarda İngiltere'de feodalite zayıflamıştır.0 comments:

Yorum Gönder