Home » , » Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Anadolu'da İlk Türk Beylikleri


Danişmentoğulları. (1080-1178)

Danişment Ahmet Gazi tarafından kurulmuştur. Sivas merkez olarak kurulan beylik zamanla sınırlarını Kayseri, Tokat, Niksar ve Amasya'ya kadar genişlemiştir. Haçlılar ve Bizanslılarla mücadele etmişlerdir. Anadolu'daki Yağıbasan Medresesi Danişmentoğullarından kalmadır. İkinci Kılıç Arslan döneminde Anadolu Selçuklularına katılmışlardır.

Mengücekoğulları (1072-1228)

Selçuklu komutanlarından Mengücek Gazi tarafından Erzincan, Kemah dolaylarında kuruldular. Gürcülerle mücadele ettiler. Divriği'deki Ulu Cami Mengücekler tarafından yapılmıştır. Birinci Alaattin Keykubat tarafından ortadan kaldırılmışlardır.

Saltukoğulları (1072-1202)

Selçuklu komutanlarından Saltuk Bey tarafından kurulan bu beylik Erzurum'u merkez edinmiştir. Rüknettin Süleyman Şah tarafından Anadolu Selçuklularına katılmıştır.

İlk Türk Beylikleri
İlk Türk Beylikleri

Artukoğulları (1102-1409)

Alpaslan'ın komutanlarından Artuk Bey tarafından Mardin ve Diyarbakır civarında kurulmuştur. Daha sonra Harput, Mardin ve Diyarbakır kolu olarak üçe ayrılan beylik XVI. yüzyıl başlarına kadar varlığını korumuştur. Hasankeyf kalıntıları ve Malabadi Köprüsü Artukoğulları'ndan kalmıştır.

Çaka Beyliği (1082-1096)

İzmir ve çevresini ele geçiren Çaka Bey tarafından kurulmuştur. Çaka Bey ilk Türk deniz kuvvetlerini kurmuş Bizans'a karşı mücadele etmiştir. Birinci Kılıç Arslan tarafından Anadolu Selçuklularına katılmıştır.

Bu beylikler dışında Anadolu'da Sökmenliler, İnaloğulları, Çubukoğulları, İnançoğulları gibi küçük çaplı beylikler de kurulmuştu,

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri
  • Anadolu'nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkı sağladılar.
  • Anadolu'nun bayındır hale getirilmesinde etkili oldular.
  • Anadolu'da yeni yerleşim yerleri kurdular. Coğrafi yer adlarını Türkçeleştirdiler.
  • Anadolu'da kültür ve sanat eserleri bıraktılar.
  • Yıkılmalarında Anadolu Selçukluları etkili oldu.

Büyük Selçuklu Devleti ders notlarına da göz atabilirsiniz.0 comments:

Yorum Gönder