Home » , » Şeyh Bedrettin İsyanı ve Mustafa Çelebi İsyanı

Şeyh Bedrettin İsyanı ve Mustafa Çelebi İsyanı

Şeyh Bedrettin İsyanı ve Mustafa Çelebi İsyanı


Bozulan Anadolu birliğini tekrar sağlama çalışmalarına başladı. Fetret Devrini sona erdirdiği için Devletin ikinci kurucusu sayıldı. Öncelikle İzmir’i aldı. Karamanoğullarını tekrar Osmanlı’ya bağladı. Saruhan Beyliğine tamamen son verdi. Candaroğulları tekrar Osmanlı himayesine girdi. Balkanlardaki otoriteyi tekrar sağlayarak Eflak beyliğini vergiye bağladı. Arnavutluk’da bazı belgelen ele geçirdi.

ŞEYH BEDRETTİN İSYANI: Şeyh Bedrettin, İslamiyete aykırı bir tarikat kurarak hükümdarlığı ele geçirmeye çalıştı. Bedrettin, yakalanarak idam edildi. Dini karakterli bir isyandır.

MUSTAFA ÇELEBİ OLAYI : Timur’un ölümü sonrasında Anadolu’ya gelen Mustafa Çelebi : Bizans'tan, Eflak Beyi’nden ve bazı Anadolu Beyleri’nden aldığı yardımlarla ayaklanarak hükümdarlığı ele geçirmeyi amaçladı. Yenilince kaçıp Bizans’a sığındı. Mustafa Çelebi’ye Anadolu'da taraftar toplamasını engellemek amacıyla Düzmece Mustafa denildi. Mehmet Çelebi, Bizans’a Mustafa Çelebiyi hapsetmesi karşısında vergi vermeyi kabul etti.0 comments:

Yorum Gönder