Home » , » Cem Sultan Olayı Nedir?

Cem Sultan Olayı Nedir?

Cem Sultan Olayı


Cem Sultan Olayı Nedir? 

Beyazıt’ın padişah olması üzerine, Konya valisi olan kardeşi Cem, saltanatta hak iddia ederek isyan etti. Bursa'yı alarak adına hutbe okuttu. Padişaha haber göndererek Anadolu'nun kendisine verilmesini istedi. Fakat, II. Beyazıt bu isteğin kabulü ile memleketin ikiye bölünmesine sebep olunacağını düşünerek bunu reddetti. Yenişehir civarında iki kardeş arasında yapılan savaşta Cem yenildi. Önce Konya'ya çekildi, sonra Memlûk Sultanlığına sığındı. Bir müddet sonra Karamanoğullarının teşviki ile Konya üzerine yürüdü ise de başarı olamadı. Bu olaydan sonra Rodos şövalyelerine sığındı. Böylelikle Cem Sultan olayı bir iç sorun olmaktan çıkıp bir Avrupa sorunu halini almıştır. Cem, daha sonra Papa'ya ve ardından da Fransa'ya sığınmıştır. Avrupalılar, Cemi kullanarak Osmanlı aleyhine bir Haçlı ordusu hazırlamak ve Osmanlıları etkisiz hale getirmek için hazırlıklara başladılar. Olay Cem Sultan'ın 1495’de vefatı ile son bulmuştur.

Karamanoğulları'nın Cem Sultan olayına karışmaları üzerine Karamanoğulları Beyliği'ne tamamen son verilmiştir. (1487)

II. Beyazıt, Cem Sultan Olayı ile uğraşmasından dolayı Endülüs'ten katledilerek atılan Müslümanlara gerekli yardımda bulunamamıştır. Bu durum Arapların tepkisine neden olmuştur.

  • İlk kez özel savaş vergisini çıkardı (AVARIZ).
  • Cem Sultan olayı Avrupa seferlerini olumsuz etkiledi. Bu dönemde Avrupa'ya önemli bir sefer düzenlenmedi.
  • Osmanlı - Memlük ilişkileri bozuldu.
0 comments:

Yorum Gönder