Home » , » Ankara Savaşı | Nedenleri | Sonuçları | Önemi

Ankara Savaşı | Nedenleri | Sonuçları | Önemi

ANKARA SAVAŞI (1402)


Yıldırım, Anadolu’da Türk birliğini kurma çalışmalarını yürütürken, Timur; Kafkasya, Azerbeycan, İran ve Irak’ı alarak Osmanlı sınırlarına dayanmıştı. Timur’un önünden kaçan Karakoyunlu Sultanı Kara Yusuf ile Bağdat hükümdarı Ahmet Celayir Yıldrım’a sığınırken, Yıldırım’ın önünden kaçan Anadolu Beyleri de Timur’a sığınmıştı. Yıldırım’ın önünden kaçan Anadolu Beyleri de Timur'a sığınmıştı. Timur, Yıldırım’a bir mektup yazarak, Kara Yusuf ve Ahmet Celayir’in kendisine verilmesini, Anadolu Beylerine ise topraklarının iade edilmesini istedi. Bu isteklerin Yıldırım tarafından reddedilmesi üzerine Anadolu’ya giderek Erzincan'ı alınca, Timur tekrar Anadolu'ya giderek ilerledi ve Ankara kalesini kuşattı. İki ordu Ankara ovasında karşılaştı. Timur ordusu 150.000, Osmanlı ordusu 100.000 kişi idi.

Timur ordusu içinde aynı zamanda filler de vardı, Osmanlı ordusunun sağ kanadında bulunan Kara Tatarlar ile sol kanattaki Anadolu Askerleri, savaşın en kritik yerinde Osmanlıya ihanet ederek Timur tarafına geçtiler Savaşı kaybeden Yıldırım, esir düştü ve bir süre sonra öldü.

ANKARA SAVAŞI’NIN SONUÇLARI

1. Osmanlı Devleti’nin batıdaki ilerleyişi bir süre için durdu,
2. İstanbul'un alınması en az 50 yıl gecikti.
3. Anadolu'da Türk birliği bozuldu. Beylikler tekrar kuruldu.
4. Osmanlı Devleti’nin dağılması tehlikesi ortaya çıktı.
5. Osmanlı şehzadeleri arasında taht kavgalarıyla Fetret Devri başladı. (1402 - 1413)
6. Daha önce Moğol istilası ile Anadolu'ya gelmiş olan Moğollar,Türklerin,Timur'un yaptıklarının hesabını kendilerinden soracağından korkarak, Timur'la birlikte Anadolu’yu terkettiler. Böylece Anadolu’nun Türkleşmesine katkıda bulundular.

Timur Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu beylerine topraklarını geri verdiği gibi Yıldırım’ın dört oğlunu da ayrı ayrı yerlerde padişah ilan etti. Daha sonra Timur Yıldırım’ın diğer oğlu Mustafa Çelebi’yi beraberinde Semerkant’a götürdü. Timur’un böyle davranmasının nedeni Anadolu siyasi birliğinin sağlanmasını engellemektir.

Ankara Savaşı’nın en önemli nedeni, iki Türk Hükümdarı arasındaki üstünlük mücadelesidir.0 comments:

Yorum Gönder