Home » , » Osmanlı Memlük İlişkileri | Kısa Bilgi

Osmanlı Memlük İlişkileri | Kısa Bilgi


Osmanlı-Memlük İlişkileri (1485-1491)


Hicaz su yolları sorununun devam etmesi

Memlüklerin;

  • Dulkadiroğullarını Osmanlı'ya karşı desteklemesi
  • Ramazanoğullarını egemenlik altına almak istemeleri
  • Cem Sultan ve Karamanoğullarını korumaları
  • Hindistan hükümdarının Osmanlı padişahına gönderdiği hediyelere el koymaları Çukurova ve Toros yakınlarında yapılan savaşlar (1485-1491) sonunda Toroslar, Adana, Tarsus tekrar Memlüklere bırakıldı. İki taraf birbirlerine açık bir üstünlük sağlayamamışlardır. Yapılan antlaşma ile Osmanlı-Memlük sorunu geçici çözümlendi. Bu ilk Osmanlı Memlük savaşı ve antlaşmasıdır.
0 comments:

Yorum Gönder