Home » , » Osmanlı - Venedik İlişkileri | Maddeler Halinde

Osmanlı - Venedik İlişkileri | Maddeler Halinde

Osmanlı-Venedik İlişkileri


Cem Sultan olayı ve Balkanlardaki çatışmalar yüzünden II. Beyazıt, Venediklilerle ani bir antlaşma imzalamıştı. (1482) Buna göre, Venedik artık sultana vergi vermiyordu. Bu nedenle II. Beyazıt, Venediklilerle bir savaş çıkartma yolları aradı.

1491 'de Venedik Balyos'unu sınır dışı etti,

Cem'in ölümünden sonra Osmanlı limanlarını Venedikli tahıl tüccarlarına kapattı,
Venedik'e bağlı Karadağ'ı işgal etti,

Kudüs'e hacı taşıyan Venedik yolcu gemisine el koydu. (1497)

Venedik'in Fransa ile anlaşmasını savaş nedeni saydı ve İstanbul’daki Venediklileri hapsettirdi.

Bu gelişmeler üzerine yaşanan savaşlardan sonra;


  • Venedikliler Mora'dan çekildi.
  • Mora'da Osmanlı egemenliği kesin olarak sağlandı.
  • Vezir sayısını çoğalttı. (Türk soylu olan Çandarlı Halil Paşa'yı öldürterek Türklerden vezir yapılmadı. Vezirler Enderun'da yetişen devşirmelerden seçildi.) Bunun nedeni Türk vezirlerin saltanata rakip olmasını engellemektedir.

  • Devlet memuru yetiştirmek için, Devşirmelerin devam edebildiği, Enderun denilen saray mektebini kurdu.
  • Arapça resmi dil olarak kabul edildi. Böylece Osmanlı Devleti teokratik bir niteliğe dönüşmeye başladı.
  • İlk kez tahta çıktığında, cülus bahşişi ödenmemesi nedeniyle ilk Yeniçeri isyanı çıktı. (1444 - Buçuktepe İsyanı)
  • İstanbul'da Sahn-ı Seman medresesi yaptırıldı.
  • Fatih dönemi'nde Karadeniz, Kanuni döneminde Akdeniz, Türk gölü haline getirildi.
  • Yapılan bütün bu faaliyetler sonucunda devletten imparatorluğa geçiş tamamlandı.

0 comments:

Yorum Gönder