Home » , » Mohaç Meydan Savaşı Özet | 10. Sınıf

Mohaç Meydan Savaşı Özet | 10. Sınıf

Mohaç Meydan Savaşı (1526)


Kutsal Roma Germen imparatoru ile Avusturya'nın desteğini sağlayan Macar kralının Osmanlı'ya karşı cephe alması

Kutsal Roma Germen imparatoru Şarlken'e esir düşen Fransa kralı I. Fransuva'nın Kanuni'den yardım istemesi

Kanuni'nin Avrupa'daki siyasi çekişmelerden yararlanarak Macaristan'da hâkimiyet kurma düşüncesi sonucunda Mohaç Meydan Savaşı gerçekleşmiştir.

Bu savaşta Macaristan'ın başkenti Budapeşte alındı. Macaristan Osmanlıya bağlı bir krallık halini aldı. Osmanlılar ile Kutsal Roma Germen imparatorluğu arasında tampon bir bölge oluşturuldu0 comments:

Yorum Gönder