Home » , » Kanuni Dönemi İç İsyanlar

Kanuni Dönemi İç İsyanlar

Kanuni Dönemi İç İsyanlar Nelerdir?


Canberdi Gazali İsyanı: Şam valisidir. Memlûk Devleti'ni yeniden kurmayı amaçlar.

Vezir Ahmet Paşa İsyanı: Sadrazam olmayı beklerken Mısır valiliğine verilmesi üzerine ayaklanıp Mısır’da bağımsızlığını ilan etmiştir. Devlete sadık kalan komutan ve yeniçerilerce bastırılmıştır.

Baba Zünnûn İsyanı: Bozok (Yozgat)'ta çıkan Şii karakterli bir isyandır. Bir vergi meselesi bahane edilerek isyan başlamış ve güçlükle bastırılmıştır. (Celali İsyanı)

Kalenderoğlu (Celebi) İsvanı: Karaman bölgesinde çıkan Şii isyanıdır. Sadrazam İbrahim Paşa tarafından bastırılmıştır. (Tımarları elinden alındığı için isyan etmiştir) (Celali isyanı)0 comments:

Yorum Gönder