Home » , » İstanbul (İbrahim Paşa) Antlaşması | Maddeler | Önemi

İstanbul (İbrahim Paşa) Antlaşması | Maddeler | Önemi

İstanbul (İbrahim Paşa) Antlaşması (1533)


1- Macaristan tümüyle Osmanlı denetimine bırakıldı.

2- Avusturya Arşidükü, Osmanlı sadrazamına protokol bakımından denk sayılacaktı. (Bu, Osmanlı padişahının Avusturya Arşidüküne karşı üstünlüğü demekti. Bu üstünlük 1606 Zitvatorok Antlaşması ile sona erecektir)

3- Avusturya, Macaristan'ın içişlerine karışmayacak, savaş tazminatı verecek ve düzenli olarak vergi ödeyecekti. (Avusturya ilk kez vergiye bağlandı)

4- Avusturya, Osmanlıların atadığı Jan Zapoiyo'nun Macaristan Krallığını tanıyacaktı.

Not: İlk Osmanlı Avusturya antlaşmasıdır.0 comments:

Yorum Gönder