Home » , » Çaldıran Savası-İran Seferi

Çaldıran Savası-İran Seferi

Çaldıran Savası-İran Seferi (1514 )


Şii mezhebine dayalı olarak 1502'de kurulan Safevi Devleti'nin Anadolu'yu siyasi ve dini anlamda tehdit etmesi ve II..Beyazıt dönemindeki Şahkulu isyanını desteklemesi üzerine İran üzerine yürünmüş ve Çaldıran Ovası'nda İran Safevi Devleti yenilgiye uğratılmıştır.

Safevilerin başkenti Tebriz'e kadar ilerlenmiş ve Osmanlılar, Doğu Anadolu egemenliğini ele geçirmiştir.

Tebriz-Halep ve Tebriz-Bursa ipek yolları tamamen kontrol altına alınmıştır.

Fakat İran fethedilememiştir. Çünkü İran' ın batısı savunmaya oldukça elverişliydi.
0 comments:

Yorum Gönder