Home » , , , , » Abiyotik Nedir?

Abiyotik Nedir?

Abiyotik Nedir? Abiyotik Faktörler


Abiyotik Tanımı

Abiyotik, doğrudan canlı organizmalardan türetilmeyen herhangi bir şeyi kategorize etmek için kullanılan bir terimdir. Abiyotik genellikle biyolojik şeylerden ziyade fiziksel olarak tanımlamak için kullanılır.

Örneğin bahçıvanlar, bitkilere zarar verebilecek ya da onları öldüren abiyotik hastalıklar ve rahatsızlıklar ile mücadele ederler. Abiyotik hastalıklar arasında nem ve sıcaklık aşırılıkları, kimyasal toksisite, besin eksiklikleri ve elverişsiz toprak özellikleri yer alır.

Bir bitkinin iyi oluşundan sorumlu olan çeşitli abiyotik faktörler vardır. Faktörler, sıcaklık, ışık, toprak yapısı, havadaki nem ve toprak ve suda yaygın olan kimyasalları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir). Abiyotik faktörlerin çeşitleri, belirli bir yerde büyüyebilen bitki türlerinden sorumludur. Örneğin, yüksek sıcaklık ve yetersiz toprak nem seviyeleri gibi bazı abiyotik faktörler nedeniyle bir çölde biberiye yetiştirmek imkansız olabilir. Abiyotik faktörler aşağıda daha detaylı açıklanmıştır.

Abiyotik Faktörler Nedir?
Abiyotik Nedir?

Abiyotik Faktörler Nedir?

Abiyotik faktörler bir ekosistemde canlı olmayan faktörlerdir. Ekosistemin bir parçası olarak, bu faktörler onun içindeki canlıları etkilemekte, fakat kendilerini yaşamamaktadırlar.

Abiyotik Faktörlerin Örnekleri

Abiyotik faktörlerin yaygın örnekleri şunlardır:

  • Rüzgar
  • Yağmur
  • Nem
  • Enlem
  • Sıcaklık
  • Yükseklik
  • Toprak bileşimi
  • Tuzluluk (suda tuz konsantrasyonu)
  • Radyasyon
  • Kirlilik


Abiyotik faktörler, farklı ekosistemler arasında görülen varyasyonların çoğunu oluşturur. Güneş ışığı, su, oksijen ve mineraller gibi temel kaynakların mevcudiyetini belirleyerek, hangi organizmaların belirli bir yerde yaşayabileceğini abiyotik faktörler belirler.
0 comments:

Yorum Gönder