Home » , , » Enzimler (Biyoloji)

Enzimler (Biyoloji)

ENZİMLER


Hücreler tarafından sentezlenip hücre içinde ya da hücre dışında meydana gelen metabolik reaksiyonların hızını arttıran biyolojik katalizörlere enzim denir.

Enzimler;

  • Protein yapısındadırlar.
  • Aktivasyon enerjisini düşürürler.
  • Tüm canlılarda bulunurlar.


Her kimyasal tepkimenin başlayabilmesi için bir enerji engeli vardır. Buna aktivasyon enerjisi denir. Enzimler reaksiyonun aktivasyon enerjisini düşürerek daha az enerji ile gerçekleşmesini sağlarlar.

Enzimler Hakkında Bilgi
Enzimler Biyoloji

Enzimlerin Yapısı

Enzimlerin temel yapıları proteindir. Bazı enzimlerde yardımcı grupta bulunur. Basit ve bileşik olmak üzere iki çeşit enzim vardır.

1. Basit Enzimler

Sadece proteinden oluşurlar. Örneğin üreaz.


2. Bileşik (Holoenzim) Enzimler

Protein ve yardımcı kısımdan oluşurlar. Protein (Apoenzim) kışımı enzimin hangi maddeye etki edeceğim saptar. Yardımcı kısım ise katalizlemeyi yapar.


Enzimin yardımcı kısmı organik molekül ise koenzim (A, D, E. K. B ve C vitaminleri, NAD. FAD, NADP) inorganik molekül (Ca+2, Mg+2, Na+ vb) ise kofaktör olarak adlandırılır.

Enzimler hakkında daha fazla bilgi için Enzimlerin Özellikleri sayfasına bakabilirsiniz.


0 comments:

Yorum Gönder