Home » , , » Enzimlerin Özellikleri Maddeler Halinde

Enzimlerin Özellikleri Maddeler Halinde

Enzimlerin Özellikleri


Enzimlerin Özellikleri Maddeler Halinde, Enzimlerin Özellikleri Hakkında Bilgi

Enzimin etki ettiği maddeye substrat denir. Enzimler genellikle etki ettikleri substratın sonuna az eki getirilerek adlandırılırlar.

Örneğin; Lipit -> Lipaz

Enzimler substrata dış yüzeyinden etki ederler. Bu nedenle etkinen maddenin yüzeyi ne kadar genişse, enzim etkinliği de o kadar fazladır.

Enzimlerin Özellikleri
Enzimlerin Özellikleri Maddeler Halinde


  • Sindirim enzimleri hariç reaksiyonları çift yönlü katalizleyebilirler.
  • Enzimler uygun ortamda hücre dışında da etkinlik gösterirler.
  • Enzimatik bir reaksiyonda substrat azalır, ürün artar, enzim miktarı değişmez.
  • Tekrar tekrar kullanılırlar.
  • Enzimler takım halinde çalışırlar. Genlerden biri mutasyona uğradığında enzim sentezlenemeyeceği için reaksiyon devam etmez.
  • Her enzim bir genin kontrolünde sentezlenir.
  • Enzimler reaksiyonu başlatmazlar. Başlamış reaksiyonu hızlandırırlar.
  • Enzimlerin bazıları, oluştukları yerde zararlı etki yaptıklarından inaktif şekilde salgılanırlar.
  • Pepsin enzimi, pepsinojen şeklinde salgılanır.
  • Enzim substrat kompleksinin meydana gelebilmesi için substratın enzimin aktif bölgesine bağlanması gerekir.
Bağlanma Emil Fischerin 1890'da ileriye sürdüğü Anahtar- Kilit modeline göredir. Bu modele göre, bir substrat bir anahtar gibi kilidin deliğine yani enzimin aktif bölgesine bağlanır.


0 comments:

Yorum Gönder