Home » , » Karışımın Fiziksel Özellikleri

Karışımın Fiziksel Özellikleri

Karışımın Fiziksel Özellikleri Nelerdir?


Karışımın Fiziksel Özellikleri 3 bölümde incelenir. Birbiri içerisinde homojen olarak karışan maddelerin fiziksel özellikleri değerlendirilirken (yoğunluk, erime noktası, kaynama noktası gibi) daha çok çözücüsü su, çözüneni katı olan çözeltilerin özelliklerine bakılır.

1. Çözeltinin Özkütlesi

Çözüneni katı çözücüsü su olan çözeltilerin özkütlesi saf çözücününkinden büyüktür. Fazlaca şeker çözünmüş olan yarım bardak suya, çok yavaş demli çay eklendiğinde çayın şekerli su ile homojen karışmadığını görürüz. Bu maddelerin karışmamasının nedeni, özkütlelerinin çok farklı olmasındandır.

Çözünenin özkütlesi suyun özkütlesinden küçük ise oluşan çözeltinin özkütlesi saf çözücününkinden küçük olur. Alkolün özkütlesi suyunkinden küçük olduğu için alkollü suyun (çözeltinin) özkütlesi, saf suyunkinden küçüktür.

Karışımın Fiziksel Özellikleri Nelerdir?
Karışımın Fiziksel Özellikleri

2. Çözeltinin Donma Sıcaklığı

Çözüneni katı (tuz, şeker... gibi), çözücüsü su olan çözeltilerin donmaya başlama sıcaklığı saf çözücüden düşüktür. Bir çözeltide çözünen madde miktarı arttıkça, çözeltinin donma sıcaklığı azalır. Bu amaçla motorlu taşıtların radyotörlerine ve camları temizlemekte kullanılan suya kışın donmaması için antifiriz katılır. Bu madde genellikle glikol olarak bilinen bir alkoldür. Kışın yollara tuz atılmasının nedeni buzlanmayı önlemektir.

Çözünenin özkütlesi suyun özkütlesinden küçük ise oluşan çözeltinin özkütlesi saf çözücününkinden küçük olur. Alkolün özkütlesi suyunkinden küçük olduğu için alkollü suyun (çözeltinin) özkütlesi, saf suyunkinden küçüktür.

3. Çözeltinin Kaynama Sıcaklığı

Çözüneni katı (tuz, şeker... gibi), çözücüsü su olan çözeltilerin aynı ortamda kaynamaya başlama sıcaklığı saf çözücüden büyüktür. Çözelti içerisindeki çözünen madde miktarıyla, çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı doğru orantılıdır.

Kaynamakta olan tenceredeki suya bir miktar tuz katıldığında, kaynamanın kısa bir süre durduğunu gözleriz. Katılan tuz miktarı ne kadar fazla ise, oluşan çözeltinin tekrar kaynamaya başlaması için geçen süre de o kadar uzundur. Aynı ortamda yumurta tuzlu suda, saf suya oranla daha kısa sürede pişer. Bunun nedeni tuzlu suyun saf suya göre daha yüksek sıcaklıklara ulaşmasıdır.0 comments:

Yorum Gönder