Home » , , » Basıncın Çözünürlüğe Etkileri

Basıncın Çözünürlüğe Etkileri

Basınç ve Çözünürlük


Katı ve sıvı maddelerin çözünürlüğü pratikte basınca bağlı değildir. Gazların çözünürlüğü ise basınçla doğru orantılıdır. Kolalara CO2 gazı eklenirken yüksek basınç uygulanmaktadır. Kola kapağı daha düşük basınçlı bir ortamda açılacak olursa, çözeltideki çözünmüş olan gazın bir miktarı çözeltiden ayrılarak dışarı çıkmaktadır. Hem basınç düşük, hem de bulunulan ortamın sıcaklığı fazla ise çözünmüş gaz miktarı minimum düzeydedir.

Çözünme Hızı

Çözünen maddenin çözünme yüzeyi arttıkça çözünme hızı da artar. Örneğin katı maddelerin boyutu küçüldükçe çözünme hızlanır. Aynı sıcaklıktaki suda pudra şekeri, kesme şekerden daha hızlı çözünür. Sabit sıcaklıkta çözünen maddeyi bir karıştırıcı ile karıştırmak da çözünme hızını artırır. Sıcaklık artışı çözeltilerde çözünme hızını artırır. Örneğin şekerin sıcak sudaki çözünme hızı soğuk sudakinden yüksektir.
0 comments:

Yorum Gönder