Home » , , , » İç Püskürük Kayaç Nedir?

İç Püskürük Kayaç Nedir?

İç Püskürük Kayaçlar


İç püskürük kayaçlar, magmanın yerkabuğunun çatlakları arasında ilerleyip yeryüzüne çıkmadan yavaş yavaş soğumasıyla oluşurlar. Soğuma yavaş gerçekleştiği İçin iri kristallidirler. İç püskürük kayaçların bulunduğu alanlarda dış kuvvetlerin üstteki tabakayı aşındırmasıyla bazı yerlerde yüzeye çıkar. İç püskürük kayaçların başlıcaları granit, siyenit, diyorit ve gabrodur. İç püskürük taşlar içinde granit, kendine özgü yerşekilleri oluşturması açısından diğerlerinden farklılık gösterir.

Kütle halindeki granitler fiziksel ve kimyasal ayrışmaya uğradıklarında değişik boyut ve şekillere dönüşerek tor topoğrafyasını oluştururlar. Granitlerin açılması sonucu oluşan ve tor topografyası adı verilen yer şekillerine en güzel örnekler İskoçya'nın kuzeyinde bulunur.
0 comments:

Yorum Gönder