Home » , » Dış Püskürük Kayaçlar Özellikleri | Nasıl Oluşur?

Dış Püskürük Kayaçlar Özellikleri | Nasıl Oluşur?

Dış Püskürük Kayaçlar


Dış püskürük kayaçlar, mağmanın yeryüzüne çıkıp katılaşması sonucu oluşan kayaçlardır. Yeryüzünde mağmanın hava ile temas edip katılaşması hızlı olduğundan bu kayaçlar küçük kristalli ve camsı yapıdadırlar. Başlıcaları; bazalt, andezit, obsidyen, sünger tasıdır.

Püskürük kayaçlar çeşitli mineral gruplarından oluşurlar ve içlerinde fosil (canlı kalıntıları) bulunmaz. Tabakalaşma göstermezler. Mineral bakımından zengin olduklarından çözündüklerinde verimli topraklar oluşur.


Volkanlardan çıkan ince boyutlu malzemelerin oluşturduğu kayaçlara tüf denir. Volkanik tüflerle kaplı araziler aşındırılmaya uygun oldukları için üzerlerinde bazı yüzey şekilleri gelişmiştir. Bunlardan peribacaları ülkemizde Nevşehir Ürgüp-Göreme yöresinde yaygındır.


0 comments:

Yorum Gönder