Home » , , » Tarih Çağları Şeridi

Tarih Çağları Şeridi

TARİH ÇAĞLARI


Tarih öncesinde olduğu gibi Tarih Çağları da bölümler ayrılmıştır. Aşağıda tarih çağları şeridi verilecektir. Ancak Tarih çağları şeridine geçmeden önce tarih çağları hakkında biraz bilgi verelim. Yazının bulunmasından günümüze kadar geçen süreye tarih çağları denilmektedir. Yazı her toplumda aynı anda kullanılmamıştır. Bazı toplumlar yazıyı kullanarak tarihi devirlere girerken, aynı dönemde yaşayan başka toplumlar taş ya da maden devirlerini yaşamışlardır.

Tarihin gelişimini çağ adı verilen büyük zaman bölümlerine ayırarak incelemek, konuları öğrenme açısından kolaylık sağlar. Bu nedenle Tarih Çağları İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ ve Yakın Çağ şeklinde dört bölüme ayrılmıştır. Bunu tarih çağları şeması bölümünde görebilirsiniz. Tarih Çağlarının ayrılmasında toplumları etkileyen önemli olaylar ölçü alınmıştır.


Tarih Çağları Şeridi


Tarih Çağları Tablosu
Tarih Çağları Şeması


Tarih çağlarının süresi geçmişten günümüze yaklaştıkça kısalmaktadır. Bu durumun başlıca nedenleri; toplumlar arası etkileşimin giderek artması, uygarlıktaki ilerlemenin hızlanması ve teknolojik gelişmelerin insan topluluklarını etkilemesidir.


0 comments:

Yorum Gönder