Home » , , , » Yaş Bağımlılık Oranı Nedir?

Yaş Bağımlılık Oranı Nedir?

Yaş Bağımlılık Oranı


Yaş Bağımlılık Oranı Nedir? Yaş Bağımlılık Oranı Nasıl Hesaplanır?

Bir yerdeki nüfus içindeki 0-15 yaş grubu ile 65 yaş üzeri nüfus anlaşılır. Bağımlı nüfus ekonomik olarak aktif olmayan nüfus şeklinde kabul edilir. Bu nedenle bu nüfus içinde çalışamayacak durumda olan sakatlar ve sağlık durumu elverişli olmayanlar da sayılır.

Bağımlı nüfus değerinin çalışan nüfusa oranına yaş bağımlılık oranı denir. Bu oran dünya genelinde %55'dir. En yüksek yaş bağımlılık oranı %81 ile Afrika kıtasındadır.

Avrupa en düşük yaş bağımlılık oranına sahiptir. %47 kıtada genç nüfus oranı %23 yaşlı nüfus oranı %23’tür. Az gelişmiş ülkelerde yaş bağımlılık oranı daha yüksek değerler gösterir. Örneğin Etiyopya'da %90, Mısır'da %62'dir. Türkiye'de ise %51 'dir.


0 comments:

Yorum Gönder