Home » , » Fransız İhtilali’ni Hazırlayan Nedenler

Fransız İhtilali’ni Hazırlayan Nedenler

Fransız İhtilali’ni Hazırlayan Nedenler Nelerdir?

Siyasi Nedenler

  • Ülkenin mutlak hakimi olan kralların, kendilerini hiçbir kişi ve kuruma karşk sorumlu hissetmeyerek  ve keyfi bir yönetim sergilemeleri
  • İngiltere ve Amerika’daki demokratik gelişmelerin, bu ülkelerin halkına geniş özgürlükler ve refah sağlamasının Fransızları etkilemesi
  • Yöneticilere karşı halkın kin ve nefretini artırması

 Ekonomik Nedenler

Yedi Yıl Savaşları’ndaki askeri harcamalar, Amerika Bağımsızlık Savaşı’nda kolonilere yapılan yardımlar ve saray masraflarının Fransız ekonomisini zayıflatması sonucunda kralın halka ağır vergiler yüklemesi ve ekonomik sıkıntıların halkı yoksullaştırması.

Fikri Nedenler

  • Aydınlanmacı düşünürlerin, mutlakiyet yönetimi ve kralın uygulamalarını eleştirerek devletin; bireylerin güvenlik, hak ve özgürlüklerinin korunması, adaletin, toplumun huzur ve mutluluğunun sağlanması gibi görevleri yerine getirmesinin gerekli olduğu yönünde fikirler ileri sürmeleri
  • Halkın kendi haklan konusunda bilinçlenmesi

Sosyal Nedenler

  • Toplumda azınlığı oluşturan soylular ve ruhban sınıfının siyasal, sosyal ve ekonomik hayatta ayrıcalıklara sahip olmasına rağmen, toplumda çoğunluğu oluşturan, devlete asker veren, ekonomik faaliyetleri yürüterek ve ödediği vergilerle devleti ayakta tutan burjuva ve köylü sınıfının siyasal haklar başta olmak üzere birçok haktan mahrum olmaları
  • Fransa'nın eşitsizliğe yanan toplumsal yapısı
0 comments:

Yorum Gönder