Home » , , » Yerleşmenin Farklılaşması

Yerleşmenin Farklılaşması

Yerleşmenin Farklılaşması Coğrafya


Yerleşmenin Farklılaşması Hakkında Bilgi

Nüfus ve buna paralel olarak yerleşmeler yeryüzünde eşit bir şekilde dağılmamıştır. Bazı yerlerde çok yoğun nüfuslu alanlar olduğu gibi çok az yerleşilmiş ya da tümüyle boş alanlar olabilir.

İlk İnsanlar avcılık ve toplayıcılıkla geçimini sürdürüyor ve göçebe olarak yaşıyordu. Bu dönemlerde insanlar düşmanlarından, aşırı sıcak ya da soğuktan veya vahşi hayvanlardan korunma için doğal barınaklar kullanıyordu. Ancak zamanla sayıları artmış ve bir yerden başka bir yere sürekli göç etmeleri zorlaşmıştır. Ayrıca toprağı ekip biçmeye başlamaları, hayvanları evcilleştirmeleri, tükettiklerinden geriye kalanı saklama ihtiyacı, tarım aletlerini taşıma zorluğu gibi nedenlerle yerleşik hayata geçilmiştir. Böylece doğal barınaklar yerine ilk sürekli yerleşme çekirdekleri çekirdekleri oluşmuştur. Yerleşmeler dinamiktir. Bazıları zaman içinde büyüyüp gelişebildikleri gibi bazıları ise çeşitli nedenlerden dolayı ortadan kalkabilir.

Yerleşmenin Farklılaşması Nedir
Yerleşmenin Farklılaşması

İlk insanlar barınak olarak mağara ve ağaç kovuklarını seçmişlerdir. Yerleşik hayata geçiş ile tarım ve hayvancılığa bağlı yerleşmeler su kaynakları ve verimli tarım arazileri çevresinde kurulmuştur. Nil, Ganj, İndus, Fırat çevresinde tarım yerleşmeleri mevcuttur.

Tarım ve hayvancılığın gelişmesine bağlı olarak üretimin ve iş bölümünün artması ticaret şehirlerini ortaya çıkarmıştır. Nütus artışına bağlı olarak ülkeleri ve bölgeleri yöneten  idari şehirler, dinlerin ortaya çıktığı yerlerde ise dini merkezler gelişti. Madencilik faaliyetlerinin artması insanların buralara yakın yerleşmelerine neden olmuştur. Özellikle ABD'de önemli maden kentleri kurulmuştur.İnsanların ticari faaliyetlerini denizaşırı kentlere yapmasıyla liman kentleri doğmuştur. Özellikle Anadolu çevresinde önemli liman kentleri kurulmuştur. Coğrafi keşiflerle ticari faaliyetlerin yoğunluğu artmış, Avrupa'da Sanayi Devrimi'nden sonra sanayi şehirlerinin sayısı artmıştır. Toplumların refah seviyesi yükseldikçe dinlenme, gezme ve merak etkisi ile önemli turizm şehirleri ortaya çıkmıştır. Günümüzdeki teknolojideki hızlı gelişmeler bilim ve teknoloji kentlerini ortaya çıkarmıştır.0 comments:

Yorum Gönder