Home » , » Azonal Topraklar Nelerdir?

Azonal Topraklar Nelerdir?

Azonal Topraklar


Oluşumunda iklim ve bitki örtüsü etkisi fazladır. Yeryüzünde geniş kuşaklar halinde yayılırlar.

HALOMORFİK

Kurak bölgelerde ve kıyılarda görülür. Yıkanma koşulları azdır.
Tuz birikimi fazladır. Tuzu seven bitkiler bulunur.

 HİDROMORFİK

Taşkın ovaları, suları alan ve sazlıklarda taban suyu seviyesinin yüksek olduğu alanlarda görülür. Organik madde bakımından zengindir. Tarımsal faaliyet yapılır.

KALSİMORFİK

Kireç oranının yüksek olduğu tabakaları üzerinde gelişir.

Bunlardan Vertisol killi ve kireçli depolar üzerinde, rendzina yumuşak kireçtaşı üzerinde gelişir.


0 comments:

Yorum Gönder