Home » , , » Çöl Biyomu

Çöl Biyomu

Çöl Biyomu ve Özellikleri 


Çöl biyomu nedir? Çöl Biyomu genel özellikleri Nelerdir?

Çölller buharlaşmanın yağıştan fazla olduğu sahalardır. Kurak çöller 30° enleminde dinamik yüksek basınç etkisindeki alanlardır.

Kurak çöllerin büyük bir kesiminde hiç bitki örtüsü görülmez. Bitkiler kuraklığa dayanıklı türlerden meydana gelir.
Çöl Biyomu Nedir?
Çöl Biyomu

Kısa süren yağışlar sırasında büyüme ve gelişme gösterir. Bitki örtüsü çok seyrektir. Kaktüsler çöllerin en kurak kesimlerinde yer alır. Çöllerdeki bitkiler genelde küçük yapraklı veya yapraksızdır.
Bitkilerin kök sistemleri iyi gelişmiştir. Çok derine inen kökler sayesinde bitkiler toprağın alt kesiminde bulunan sudan faydalanabilir.

Çöl Biyomu Nerelerde Görülür?
Çöl Biyomu Dağılımı

Çöller yeryüzünün diğer alanlara göre biyokütle bakımından en düşük üretime sahip bölgelerdir.

Çöl biyomunda hayvan sayısı ve türü azdır. Küçük hayvanlar bulunur. Sürüngenler, deve, kuşlar bunlar arasındadır.


0 comments:

Yorum Gönder