Home » , , , » Tarhuncu Ahmet Paşa (1652 - 1653)

Tarhuncu Ahmet Paşa (1652 - 1653)

Tarhuncu Ahmet Paşa Hakkında Bilgi


Tarhuncu Ahmet Paşa, Tarhuncu Ahmet Paşa Islahatları ve Yenilikleri

Tarhuncu Ahmet Paşa, devletin en önemli sorununun gelir gider dengesizliği nedeniyle yaşanan mali sorunlar olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle maliye alanındaki ıslahatlara öncelik vermiştir.

Tarhuncu Ahmet Paşa öncelikle devletin geriye doğru on yıllık harcamalarıyla ilgili bir araştırma yapmıştır. Bu araştırma sonunda devletin yıllık gelirleri ile giderinin ne kadar olduğunu yaklaşık olarak hesaplamıştır. Böylece devlet gelirleri ile giderleri arasında denge kurarak denk bütçe yapmayı planlamıştır.

Tarhuncu Ahmet Paşa;

İlk kez modern anlamda bütçe hazırlamış, gelirlerin 24 milyon, giderlerin 25,5 milyon altın olduğunu tespit etmiştir.

Bütçe açığının saray masraflarının çokluğundan ve lüzumsuz hediye ve bahşişlerden kaynaklandığını görünce, bunları azaltmaya çalışmıştır.

Hâzineye borcu olan kişilerden alacakları tahsil etmişti.

Bazı illerin gelirinin iltizama verilmesini, dirlik sahiplerinin gelirlerinin bir kısmının da hâzineye aktarılmasını sağlamıştır.

Divan üyeleri ve diğer yöneticilerden hâzineye para aktarmıştır.

Rüşvet alınmasını engellemeye çalışmıştır.

Tarhuncu Ahmet Paşa’nın bütçeyi denkleştirmek için yaptığı çalışmalar, birçok kişinin çıkarlarını olumsuz yönde etkilemiştir. Bu kişiler Tarhuncu’nun Şehzade Süleyman'ı hükümdar yapmak İstediği dedikodusunu çıkarmışlardır. Bu dedikodular sonucunda, Tarhuncu Ahmet Paşa görevinden alınarak idam edilmiştir (1653).
1 comments: