Home » , , , » IV. Mehmet Hakkında Bilgi

IV. Mehmet Hakkında Bilgi

IV. Mehmet 


IV. Mehmet annesinin çabaları ile iyi bir eğitim görmüştür. Yedi yaşında iken padişah olduğundan uzun yıllar devlet yönetimi annesinin ve devlet adamlarının elinde kalmıştır. IV. Mehmet ava çok meraklı olduğundan “Avcı Mehmet” olarak anılmıştır.

Dindar bir kişiliğe sahip olan IV. Mehmet içkiyi şiddetle yasaklayıp, içki imalathanelerini kapattırmıştır.

IV. Mehmet'in hükümdarlığının ilk yılları karışıklık içinde geçmiştir. Sık sık ayaklanan kapıkulu askerleri devlet otoritesini ve ülke güvenliğini altüst etmiştir. Bununla birlikte sadrazamlık görevini Köprülü ailesine vermekle çok İsabetli bir karar almıştır. Bu dönemde iç ayaklanmalar bastırılmış, Girit fethedilmiş, Avusturya, Lehistan ve Rusya yenilgiye uğratılmıştır. IV. Mehmet zamanında Osmanlı Devleti en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

IV. Mehmet, İkinci Viyana bozgunundan sonra, ordunun ve devlet erkanının kararı ile tahttan indirilmiştir (1687).
0 comments:

Yorum Gönder