Home » , , , » Köprülü Mehmet Paşa (1656 - 1661)

Köprülü Mehmet Paşa (1656 - 1661)

Köprülü Mehmet Paşa Hakkında Bilgi


Köprülü Mehmet Paşa Kimdir? Köprülü Mehmet Paşa Yenilikleri ve Islahatları

Tarhuncu Ahmet Paşa’dan sonra gelen sadrazamlar ülke sorunlarını çözmede başarılı olamadılar.

Bu dönemde;

 • Mali sorunlar hızla arttı.
 • Devam etmekte olan Girit kuşatmasındaki askerlere yardım gönderilemediğinden, kuşatma zora girdi. 
 • Venediklilerin Çanakkale Boğazı’nı abluka altına almaları İstanbul halkını iyice paniğe düşürdü.
 • Yiyecek sıkıntısının başlaması ve fiyatların yükselmesi üzerine kriz iyice büyüdü.


Şartların iyice ağırlaştığı bu ortamda IV. Mehmet’in annesi valide sultan Köprülü Mehmet Paşa’ya sadrazamlık teklif etti. Köprülü Mehmet Paşa daha önceki sadrazamların başına gelenleri gördüğünden bu görevi ancak bazı şartlarla kabul edebileceğini belirtti. Padişahın bu şartları kabul etmesi üzerine Köprülü Mehmet Paşa sadrazam oldu.

Köprülü Mehmet Paşa sadrazam olurken yerine getirilmesini istediği şartlar şunlardı:
Saraya sunacağı bütün tekliflerin kabul edilmesi

Devlet memurlarının görevlendirilmesinde ve azledilmesinde serbestçe hareket edebilmesi
Sadrazamlık görevine hiç kimsenin karışmaması

Kendisi hakkında bir şikâyet olursa önce savunmasının alınması ondan sonra hakkında hüküm verilmesi

Köprülü Mehmet Paşa bu istekleri ile;

 • Serbestçe çalışabileceği bir ortam oluşturmayı,
 • Yaşamını güvence altına almayı
 • Güvendiği devlet adamlarını iş başına getirmeyi amaçlamıştır.


Köprülü Mehmet Paşa;

 • Öncelikle orduyu disiplin altına aldı. Askerlikle ilgisi olmayan kişileri ordudan attı.
 • Hatalı gördüğü devlet adamlarını görevden uzaklaştırdı. Görevini yapmayan memur ve askerlerin maaşlarını kesti.
 • Mâliyeyi yeniden düzenledi.
 • İstanbul, Anadolu ve eyaletlerde çıkan isyanları bastırarak devlet otoritesini güçlendirdi. Erdel Beyi Rakoçi’nin isyanını bastırdı.
 • İstanbul’da görüş ayrılığı içindeki din ulemasını değişik yerlere tayin ederek tartışmalara son verdi. 0 comments:

Yorum Gönder