Home » , , , » 17. Yüzyıl Islahatları

17. Yüzyıl Islahatları

17. Yüzyıl Islahatları


I. Ahmet: Saltanatta “ekber ve erşet" sisteminin getirilmesi, şehzadelerin sancağa çıkarılması usulünün kaldırılması.

II. Osman: Şeyhülislamın fetva vermek dışındaki yetkilerinin kısıtlanması, başkentin Anadolu’ya taşınmak istenmesi.

IV. Murat: Yapılacak ıslahatlar hakkında devlet adamlarına raporlar hazırlatılması.

Köprülü Mehmet Paşa: İlk kez şartlı olarak sadrazamlık görevini kabul etmesi.

II. Osman: Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmak istenmesi.

IV. Murat: Kapıkulu askerlerinin sayısının azaltılması, disiplin ve düzenin sağlanması, yeniçeri zorbalarının ortadan kaldırılarak İstanbul’da güvenliğin sağlanması.

Köprülü Mehmet Paşa: Ordu ve donanmada düzen ve disiplinin sağlanması, görevini yapmayan memur ve askerin maaşının kesilmesi.

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa: Topçu sınıfının güçlendirilmesi.

I. Ahmet: Kuyucu Murat Paşa’nın Anadolu’da Celali isyanlarını bastırması.

II. Osman: Padişahların saray dışından evlenme geleneğinin başlatılması.

IV. Murat: İçki ve tütünün yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağının uygulanması.

Tarhuncu Ahmet Paşa: Modern anlamda ilk bütçenin hazırlanması, devletin alacaklarının alınması, has ve zeamet gelirlerinin doğrudan hâzineye aktarılması, saray masraflarının kısılması.

Köprülü Mehmet Paşa: İstanbul'daki dini tartışmaların sona erdirilmesi.


Köprülü Fazıl Ahmet Paşa: İstanbul Çemberlitaş’ta bir kütüphane kurulması, giderlerin azaltılıp bütçe açığının azaltılması.


0 comments:

Yorum Gönder