Home » , , » 17. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri

17. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri

XVII. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri


XVII. yüzyıl ıslahatlarının temel amaçları devlet otoritesini yeniden kurmak, iç güvenliği sağlamak, askeri yapıyı düzenlemek ve ekonomik bozuklukları engellemekti.

Islahatlar daha çok askeri ve mali alanlarda yapılmıştır.

Islahatlarda Batı’dan etkilenme olmamıştır.

Islahatlar kişisel gayretler sonucunda şahıslara bağlı olarak yapılmaya çalışılmıştır. Bu durum ıslahatçıların ölümünden sonra yeniliklerin yarım kalmasına ve başarısızlığa uğramasına yol açmıştır.
Islahatlar yapılırken sorunların nedenleri araştırılmadan çözüm arandığı için köklü ve kalıcı olmamıştır.

Osmanlı yöneticileri, Osmanlı Devleti'ni dünyanın en büyük gücü olarak gördüklerinden Avrupa’daki yeniliklerden yararlanma ihtiyacı duymamışlardır.
0 comments:

Yorum Gönder