Home » , , » Osmanlı Venedik İlişkileri

Osmanlı Venedik İlişkileri

Osmanlı Venedik İlişkileri


Kanuni Sultan Süleyman döneminde Rodos Adası, Trablusgarp ve Cezayir alınmış, Preveze Deniz Savaşı’nda birleşik Haçlı donanması mağlup edilerek Akdeniz’de üstünlük kurulmuştu. Doğu ve Orta Akdeniz bir Osmanlı gölü haline gelmişti. Ancak Venedikliler bu durumu bir türlü kabullenemediler.
Bu nedenle Kanuni'den sonra da Osmanlı -Venedik mücadelesi sürüp gitti.

XVII. yüzyılda Venediklilerin elinde bulunan Girit’in Osmanlı ticaret ve yolcu gemilerine saldıran Hristiyan korsanların üssü haline gelmesi Osmanlıların Girit'in fethine karar vermesinde etkili oldu.

Girit'in alınmasına karar verilmesinde,

Adanın stratejik açıdan önemli bir yerde bulunması

Osmanlıların Doğu Akdeniz egemenliğine gölge düşürmesi 

Girit’in, Hristiyan korsanların barınağı haline gelmesi ve Anadolu - Suriye - Mısır ve Kuzey Afrika arasındaki deniz ulaşımını tehdit etmesi etkili olmuştur.

Osmanlı Devleti, yukarıdaki nedenlerden dolayı 1645 yılında Girit’i kuşattı. Kuşatma yıllarca devam etti. Bu dönemde Osmanlı donanması ihmaller yüzünden eski gücünde değildi. Bu durumdan yararlanan Venedikliler, Ege adalarına ve batı Anadolu kıyılarına saldırdılar. Çanakkale Boğazı’nı abluka altına alarak Girit’teki askerlere yardım gönderilmesini engellemeye çalıştılar.

Köprülü Mehmet Paşa sadrazam olduktan sonra Çanakkale Boğazı’ndaki ablukayı kaldırdı. Girit’e asker ve cephane göndermeyi başardı. Oğlu Fazıl Ahmet Paşa da bizzat sefere çıkarak Girit'in fethini gerçekleştirdi (1669). Girit kuşatmasının 24 yıl sürmesi Osmanlı mâliyesini ve donanmasını olumsuz yönde etkilemiştir.


0 comments:

Yorum Gönder