Home » , » Osmanlı'da İç İsyanların Nedenleri

Osmanlı'da İç İsyanların Nedenleri

İç İsyanların Nedenleri


Padişahların yetersizliği, deneyimsizliği ve yönetimdeki bozulmalar nedeniyle merkezi otoritenin zayıflaması

Padişahlar küçük yaşta tahta çıktığından saray kadınlarının ve ağalarının devlet işlerine karışmaları
Rüşvetin ve adam kayırmanın yaygınlaşması

Eyaletlere tayin edilen yöneticilerin haksız ve adaletsiz tutumları

Uzun süren savaşlar, lüks ve israfın artması nedeniyle hazine giderlerinin artması. Gelirlerin giderleri karşılayamaz hele gelmesi

Savaşlar nedeniyle halktan ağır vergiler alınması

Eyaletlere tayin edilen yöneticilerin halktan kanunlara aykırı bir şekilde fazladan vergi alması

Tımar sisteminin bozulması, tımarların dağıtımında haksızlıklar yapılması

Tımarlı askerlerin uzun süre cephede kalması nedeniyle güvenliğin bozulması

Ağır vergiler, haksız uygulamalar ve güvenlik sorunları nedeniyle köylünün toprağını terk etmesi

Üretimin ve halkın alım gücünün azalması

Kanunlara aykırı asker alınması ve sayılarının çoğaltılması nedeniyle kapıkulu ocaklarında düzen ve disiplinin bozulması

Tımar sistemin bozulması nedeniyle tımarlı asker sayısının azalması

Savaştan kaçan askerlerin Anadolu’ya geçerek eşkiyalığa başlaması


0 comments:

Yorum Gönder