Osmanlı'da Edebiyat

Osmanlı Devleti Edebiyat

Divan Edebiyatı

İran ve Arap edebiyatlarının etkisiyle ortaya çıkmıştır. Daha çok saray ve medrese çevrelerinde etkili olmuştur. XV. Ve XVI. yüzyılın en önemli divan şairleri; Baki, Fuzuli, Ruhi, Nesimi ve Ahmedi’dir.

Halk Edebiyatı

Masallar, hikayeler, destanlarla başlayan halk edebiyatı koşma, mani, türkü, ağıt vb. türlerle genişlemiştir. Daha çok taşrada ve halk arasında rağbet görmüştür. Yükselme Döneminin en ünlü şairi Mahremi’dir.


Tasavvuf Edebiyatı

Dini içerikli bir edebiyat türüdür. Nazım şekli açısından halk edebiyatına yakındır. Mevlevi ve Bektaşi dergahlarının mensupları tarafından geliştirilmiştir. Hacı Bayram Veli, Kaygusuz Abdal, Akşemsettin, Eşrefoğlu Rumi ve Kemal Ümmi önemli temsilcileridir. XVI. yüzyılda Abdürrahim Tirsi, İbrahim Gülşeni ve Pir Sultan Abdal bu türde eserler vermişlerdir.


0 comments:

Yorum Gönder