Home » , » Eyalet Ayaklanmaları

Eyalet Ayaklanmaları

Eyalet Ayaklanmaları Nedenleri


XVII. yüzyılda merkezi otoritenin zayıflamasının bir sonucu olarak Eflâk, Boğdan, Erdel, Yemen, Bağdat, Halep, Trablusgarp ve Kırım gibi merkeze uzak eyaletlerde isyanlar çıkmıştır.
Eyalet ayaklanmalarının çıkmasında,

  • Merkezi otoritenin zayıflaması
  • Bazı eyalet yöneticilerinin ve yerli hanedanların Osmanlı Devleti'nden bağımsız olmak istemeleri
  • Eyaletlere tayin edilen yöneticilerin haksız tutum ve uygulamalarının halkı isyana yönlendirmesi
  • Osmalı Devleti ile mücadele halinde olan Avrupa devletlerinin kışkırtmaları etkili olmuştur.

Eyalet isyanları genellikle yerli hanedanlar tarafından ayrılıkçı düşüncelerle çıkarılmıştır. İsyanlar bazen taviz verilerek, bazen de şiddet kullanılarak bastırılmıştır. Avrupalı devletler bu isyanları destekleyerek Osmanlı Devleti’nin siyasal gücünün azalmasına çalışmışlardır.


0 comments:

Yorum Gönder