Home » , , » Mısır Seferi Nedenleri - Sonuçları

Mısır Seferi Nedenleri - Sonuçları

Mısır Seferi


Yavuz döneminde Dulkadiroğulları Beyliği’nin Osmanlı topraklarına katılması iki devlet arasındaki ilişkilerin yeniden bozulmasına neden olmuştur. Yavuz Sultan Selim, İran seferinden sonra Mısır seferine çıkmıştır.

Mısır Seferi’nin Nedenleri

 • Abbasi halifelerinin Mısır'da bulunması ve Medine’nin Mısır’a bağlı olmasından dolayı Memluklerin İslâm dünyasının lideri gibi davranması
 • Mısır'ın Akdeniz’de önemli limanlara ve verimli topraklara sahip olması
 • Baharat Yolu’nun ele geçirilmek istenmesi
 • Memluklerin Osmanlı Devleti’ne karşı Safevilerle ittifak yapması
 • Osmanlı Devleti’nin İslâm dünyasının liderliğini ele geçirmeyi amaçlaması
 • Dulkadiroğullarının ortadan kaldırılmasının Memluklerin tepkisine yol açması
 • Yavuz döneminde yapılan Mercidabık Savaşı (1516) ve Ridaniye Savaşı (1517) Osmanlıların üstünlüğü ile sona ermiştir.

Mısır Seferi’nin Sonuçları 

 • Memluk Devleti yıkılmıştır.
 • Suriye, Filistin ve Mısır Osmanlı topraklarına katılmıştır.
 • Hicaz, Osmanlı himayesini kabul etmiştir.
 • Mukaddes emanetler İstanbul’a getirilmiştir.
 • Halifelik Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.
 • Baharat Yolu Osmanlı egemenliği altına girmiştir.
 • Venedikliler, Kıbrıs için Memluklere verdikleri vergiyi Osmanlılara ödemeye başlamışlardır.
 • Osmanlı Devleti, İslâm dünyasının lideri durumuna gelmiştir.
 • Kıbrıs, Girit ve Rodos adaları dışında Doğu Akdeniz, Osmanlı egemenliğine girmiştir.
 • Elde edilen ganimetler ve vergilerle Osmanlı hazinesi zenginleşmiştir.
0 comments:

Yorum Gönder