Home » , » Mohaç Meydan Savaşı Kısa Bilgi

Mohaç Meydan Savaşı Kısa Bilgi

Mohaç Meydan Savaşı (1526)


Mohaç Savaşı’nın çıkmasında,

Belgrat'ın alınmasıyla Osmanlı - Macar ilişkilerinin bozulması
Şarlken’e esir düşen Fransa kralının Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi
Kanuni’nin Hristiyan birliğini parçalamak için Fransa’yı kendi yanına çekmeyi amaçlaması
Kanuni’nin, Tuna Nehrinin kuzeyindeki ülkeleri fethetmek istemesi etkili olmuştur.
Osmanlı ve Macar orduları Mohaç Ovası’nda karşılaştılar.
Osmanlı ordusu burada Türk tarihinin en büyük zaferlerinden birini kazandı (1526). Macar kralı II. Layoş da ölenler arasındaydı.

Mohaç Meydan Savaşı’nın Sonuçları

Osmanlı himayesinde bir Macaristan krallığı kurulmuş, Jan Zapolya (Yanoş) bu krallığın başına getirilmiştir.
Fransa kralı I. Fransuva Alman İmparator’u Şarlken’in baskısından kurtulmuştur. Bu durum Osmanlı Fransa ilişkilerinin gelişmesine ortam hazırlamıştır.
Osmanlı Devleti’nin Orta Avrupa egemenliği güçlenmiştir.
Osmanlı Devleti ile Avusturya komşu olmuş ve iki devlet arasında savaşlar başlamıştır.0 comments:

Yorum Gönder