Home » , , » Osmanlı Safevi İlişkileri

Osmanlı Safevi İlişkileri

OSMANLI - SAFEVİ İLİŞKİLERİ


XV. yüzyılın başında İran’da kurulan Safevi Devleti, Şiilik propagandası aracılığıyla Osmanlı topraklarını ele geçirmeyi hedeflemiştir. II. Bayezid döneminde Safevi propagandalarının etkisiyle Teke (Göller Bölgesi) çevresinde Şahkulu isyanı çıkmıştır. Başlangıçta etkili olan isyan daha sonra bastırılmıştır.

Yavuz Sultan Selim, Trabzon valiliği sırasında Safevilerin izlediği politikayı yakından izliyor ve babası II. Bayezid’e bildiriyordu. II. Bayezid’in Safevi tehlikesini önemsememesi üzerine devlet adamları ve askerlerin desteğini alan Yavuz babasını tahttan indirerek Osmanlı tahtına çıkmıştır.

Yavuz Sultan Selim hükümdarlığı döneminde tehlikenin doğudan geldiğini görerek buraya yönelmiştir. Doğuda Safevilerle, güneyde de Memlüklerle mücadele etmiştir.


0 comments:

Yorum Gönder