Home » , , » Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları Nelerdir?


Dünyanın bilinmeyen yerleri Avrupalılar tarafından tanınmış, yeni adalar, kıtalar, ırklar, kültürler, hayvanlar, bitkiler keşfedilmiştir.

Avrupa ülkeleri yeni pazarlar bulmuş sömürge imparatorlukları ortaya çıkmıştır.

Yeni ticaret yolları bulunmuş ve Akdeniz limanları eski önemini kaybetmiştir.

Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar (Lizbon, Bordo, Anvers, Roterdam, Londra gibi.) önem kazanmıştır.

Keşfedilen yerlerin değerli madenleri Avrupa’ya taşınmıştır. O zamana kadar toprak asıl zenginlik kaynağı iken, bundan sonra altın ve gümüş temel zenginlik kaynağı haline gelmiştir.

Soylular eski güçlerini kaybetmiş ticaretle uğraşan burjuva sınıfı zenginleşmiştir.

Keşifleri destekleyen krallar güçlenmiş ve kilisenin etkisi azalmıştır.

Avrupalıların zenginleşmesi sonucunda sanata ve bilime değer veren meşen sınıfı ortaya çıkmıştır.

Keşfedilen yerlerden Avrupa’ya göçler olmuş, buna bağlı olarak Batı uygarlığı ve Hristiyanlık yeni yayılma alanları bulmuştur.

Avrupalıların düşünce dünyasında önemli gelişmeler meydana gelmiş, Rönesans ve Reform hareketlerine zemin hazırlanmıştır.

Hristiyanlığa ait inançlar temelinden sarsılmış, halkın kiliseye güveni azalmıştır.

Keşfedilen yerlere Avrupa’dan büyük göçler olmuştur.

Keşifler insanlar üzerinde merak ve araştırma arzusunu uyandırmıştır. Bu durum Avrupa'nın bilim, düşünce ve dini hayatında önemli değişikliklere yol açmıştır. Keşiflerden sonra, başta İtalya olmak üzere Avrupa’da düşünce ve kültür hareketleri başlamıştır.


0 comments:

Yorum Gönder