Home » , , » Osmanlı Devleti Askeri Eğitim

Osmanlı Devleti Askeri Eğitim

Askeri Eğitim


Osmanlı Devleti’nin merkez ordusu olan Kapıkulu ordusunun İçerisinde ocak adı verilen askeri bölümler vardı. Her ocak uzman olduğu alanla ilgili eğitimin verilmesinden de sorumluydu.

Kapıkulu ocaklarına girmeleri için alınan devşirmeler, Türk ailelerin yanında Türk İslam geleneklerini öğrendikten sonra Acemi Ocağı’na alınır, buradan kabiliyetlerine göre diğer ocaklara geçerlerdi.

Kılıçhane: Kılıç gibi kesici silahların yapımı ile ilgili askerî sanat mektebidir.
Tophane: Top döküm ve yapımı ile ilgili askerî sanat mektebidir.
Humbarahane: Havan toplarını ve el bombalarını yapan askerî sanat mektebidir.
Tüfekhane: Tüfek yapımı, bakımı ve onarımı ile ilgili askeri sanat mektebidir.
Mehterhane: Osmanlı Devleti’nde askeri mızıka okulunun adı “Mehterhane”dir. Osman Bey döneminden beri var olduğu sanılmaktadır. Mehter, savaşlarda askerlerin yiğitlik ve savaşçılık duygularını artırırdı. Mehter bölüğünün barındığı yere "Nevbethane" denirdi. Fatih, saray yakınlarında Demirkapı’da bir nevbethane yaptırmıştır. Kanunî ve III. Selim mehterhane İle yakından ilgilenmişlerdir.

Eski bir Türk geleneği olan ve Osmanlılarda da görülen sürek avları da bir tür askeri eğitimdir.
Osmanlılar denizciliğe de önem vermişlerdir. 16. yüzyılda Barbaros Hayrettin Paşa, Turgut Reis, Piri Reis, Şeydi Ali Reis ve Kılıç Ali Reis gibi önemli denizciler yetişmiştir.

Kanuni döneminde Barbaros Hayrettin Paşa’nın kaptanıderyalık makamına getirilmesinden sonra Osmanlı donanması, çağın teknolojisine uygun gemi yapımına önem vermiş ve uygulamalı eğitimle denizciler yetiştirmiştir.


Osmanlı deniz seferlerine çıkan leventler ve azapların yetiştirilmesinde tersane önemli görevler üstlenmiştir. 


0 comments:

Yorum Gönder