Home » , » Cem Sultan Olayı Nedenleri ve Sonuçları

Cem Sultan Olayı Nedenleri ve Sonuçları

CEM SULTAN OLAYI


Fatih’in vefatından sonra II. Bayezid hükümdar oldu. Ancak Fatih’in küçük oğlu Cem, II. Bayezid’in hükümdarlığını tanımadı. Tahta çıkmak isteyen Cem, Bursa’yı ele geçirerek adına hutbe okuttu ve para bastırdı. II. Bayezid’e ülkeyi paylaşmayı ve Anadolu’nun kendisine bırakılmasını teklif etti. II. Bayezid bu teklifi reddederek Bursa’ya doğru harekete geçti. Cem Sultan, Yenişehir ovasındaki savaşı kaybedince Mısır’a giderek Memlüklere sığındı.

Karamanoğulları’nın desteğiyle Anadolu’ya geçen Cem Sultan başarısız olunca kurtuluş yolu olarak bu kez de Rodos’taki Sen Jan Şövalyelerine başvurdu.

1495 yılına kadar papanın yanında ve Fransa'da tutulan Cem Sultan, 1495'te bir suikast sonucu öldürüldü. Cem Sultan, Osmanlı Devleti’nin batıya yapacağı seferlerde Avrupalılarca bir tehdit unsuru olarak kullanılmıştır.

Cem Sultan olayı, Osmanlı Devleti’nin bir iç sorunu olarak başlamış, ancak diğer devletlerin olaya karışması sonucunda dış soruna dönüşmüştür.

Bu olay nedeniyle,
  • Osmanlı Devleti dış politikada pasif hareket etmek zorunda kalmıştır.
  • Fetih hareketleri duraksamıştır.
  • İspanya’daki Müslümanların Hristiyanlara karşı yardım çağrısına gereği gibi cevap verilememiştir.
2 comments: