Home » , » İstanbul’un Fethinin Nedenleri

İstanbul’un Fethinin Nedenleri

İstanbul’un Fethinin Nedenleri Nelerdir?


Bizans’ın, Osmanlı şehzadelerini kışkırtması (Siyasi ne­den)

Bizans bu girişimiyle; Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü bozarak iç sorunlarla uğraşmasını ve üzerindeki Os­manlı baskısını hafifletmeyi amaçlamıştır.

Bizans’ın Haçlı Seferlerine zemin hazırlaması (Siyasi neden)

Bizans bu çalışmalarıyla, Osmanlı Devleti’ne karşı Hristiyan devletleri organize etmeyi, birçok cepheden saldı­rı yapılmasını sağlamayı ve Osmanlıları ablukaya alarak kendisini korumayı hedeflemiştir.

Osmanlı Devleti’nin, Anadolu ve Rumeli toprakları ara­sındaki bağlantıyı sağlanmak istemesi (Siyasi neden)

Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli’de toprakları bulunmaktaydı. Bizans, Osmanlı ordularının Anadolu ve Rumeli'ye asker geçirmesinde sorun çıkarıyor, Os­manlı ordusunu tehdit ediyordu.

Osmanlı Devleti, bu yüzden stratejik bir konumdaki İstanbul’u fethederek toprak bütünlüğünü sağlamak istemiştir.

Bölge ticaret yollarının ve kazançlarının ele geçirilmek istenmesi (Ekonomik neden)

İstanbul, kara ve deniz ticaret yollarının kesiştiği bir ko­numda bulunuyordu. Bu durum uluslararası ticaret yol­larına hakim olmak isteyen Osmanlı Devleti’nin, İstan­bul’u fethetmesinde etkili olmuştur.

İstanbul’un eski bir kültür ve yerleşim merkezi olması (Kültürel neden)


0 comments:

Yorum Gönder