Home » , » Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti Hakkında Bilgi


Avrupa'ya gelen Hunlar Balamir liderliğinde devlet kurdular. Avrupa Hun Devleti’nin geleneksel dış politikası Uldız tarafından belirlenmiştir. Bu politikaya göre önce Doğu Roma etkisiz hale getirilecek daha sonra Batı Roma’ya seferler düzenlenecekti.

Bu politika, Avrupa Hunlarının aynı anda birden fazla düşmanla mücadele etmeyi yanlış bulduklarını göstermektedir.

Avrupa Hunları en güçlü zamanını Attila devrinde yaşamışlardır. Attila, Bizans üzerine akınlar düzenlemiştir. Bu seferler sonucunda Bizans, mağlup edilerek Margos ve Anotolyos Antlaşmaları ile ağır vergiler ödemek zorunda bırakılmıştır. Bu durum Avrupa Hun Devleti'nin Bizans üzerinde üstünlük kurduğunu göstermektedir.

Attila, Bizans üzerinde egemenlik kurduktan sonra Batı Roma üzerine yürümüştür. Önce Galya (Fransa), ardından İtalya seferlerini düzenleyerek Batı Roma’yı kendisine bağlamak istemiştir. Ancak papanın isteği üzerine banş yaparak geri dönmüştür.

Attila'nın ölümünden sonra yerine geçen çocukları devletin bütünlüğünü koruyamamışlardır. Avrupa Hun Devleti kendisine bağlı toplulukların ve Bizans’ın saldırılarıyla yıkılmıştır (469).

Avrupa Hunlarının bir kısmı Karadeniz'in kuzeybatı sahillerine ve Orta Asya'ya geri dönmüştür. Avrupa’da kalan Hun boyları ise zaman içinde Hristiyanlaşmıştır.


Avrupa Hun Devleti'nin Avrupa'ya Etkisi

Attila, Avrupa kaynaklarında “Tanrı’nın Kırbacı" olarak anılmıştır. Hristiyanlar, günahlarından dolayı Tanrı'nın kendilerini cezalandırmak için Attila'yı gönderdiğine inandıklarından dolayı ona bu unvanı vermişlerdir. Bu durum Attila ve Avrupa Hunlarının, Avrupalıların zihninde önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Almanların Nibelungen Destanı, Hun - Germen mücadelelerinden meydana gelmiştir.

Hunlar, pantolon ve ceket giyme, at koşumları ve atları eyerleme konularında Avrupa'ya örnek olmuşlardır.


Avrupalılar ordularını Türk ordusu düzeninde yeniden yapılandırmalardır.


0 comments:

Yorum Gönder