Home » , , » Osmanlı Devleti Medrese Eğitimi

Osmanlı Devleti Medrese Eğitimi

Medrese Eğitimi


Medreseler Osmanlı eğitim sisteminin temel kurumlandır, ilk Osmanlı medresesi Orhan Bey döneminde kurulmuştu. Fatih ve Kanuni dönemine gelindiğinde medrese eğitimi zirve dönemine ulaşmıştır.

Osmanlı medreselerinde müftü, kadı, müderris, hekim, astronom ve matematikçiler yetiştirilmiştir.

Tıp eğitimi, Darüttıp Medreselerinde verilir ve devletin doktor ihtiyacı bu medreselerden karşılanırdı.

Hadis eğitimi Darülhadis Medreselerinde verilirdi. Hafızlar ise Darülkurra Medreselerinde yetiştirilirdi. Matematik ve astronomi eğitimi ise Darülhendese Medreselerinde verilmekteydi. Bu durum Osmanlı medreselerinin öğretim verdikleri alanlara göre uzmanlaştıklarını gösterir.

Osmanlılarda sıbyan mektebini (mahalle mektebi) bitirenler isterlerse medrese eğitimi alabilirlerdi. Eğitimini sürdürmek isteyen öğrenci ilk derslerine haşiyeyi tecrit denilen medreselerde başlar daha sonra Hariç ve Dahil medreselerinin derslerini de gördükten sonra Sahnıseman ve Süleymaniye Medreselerine devam ederdi. Bu medreseleri tamamlayan öğrencilere müderrislik veya kadılık yapabileceğine dair diploma verilirdi. Osmanlı Devleti’nde medrese eğitimi alanlar ilmiye sınıfına dahil olarak şeyhülislamlık makamına kadar ulaşabilirlerdi.


0 comments:

Yorum Gönder