Home » , » Asurlular Hakkında Bilgi

Asurlular Hakkında Bilgi

Asurlular (MÖ 2000 - MÖ 639)


Asurlular; Arabistan kökenli Samilerle Asya kökenli kavimlerin karışmasıyla oluşan bir halk topluluğudur. Güney Doğu Anadolu’yu da içine alan Yukarı Mezopotamya’da yaşamışlardır.

Başkenti Ninova olan Asurlular askeri güce dayalı kuvvetli bir imparatorluk kurmuşlardır.

MÖ 2000 yıllarında Anadolu’da Kültepe, Alişar ve Boğazköy'de ticaret kolonileri kurmuşlardır. 

Ticareti canlandırmak için Kral Yolu’nu kullanmışlardır. Asurlu tüccarlar Anadolu’nun yazı ile tanışmasını sağlamışlardır. Böylece Anadolu'da tarih çağları da başlamıştır. Asurluların Anadolu ile yaptıkları ticaret faaliyetleri iki bölge arasında kültürel etkileşime neden olmuştur.

Mezopotamya’daki diğer uygarlıklar gibi çivi yazısını kullanan Asurlular başkentleri Ninova’da, tarihte bilinen ilk kütüphaneyi kurmuşlardır.

Heykeltıraşlık ve kabartma sanatlarında gelişmişlerdir.


0 comments:

Yorum Gönder