Home » , , » Mısır Uygarlığı Hakkında Bilgi

Mısır Uygarlığı Hakkında Bilgi

MISIR UYGARLIĞI 


Mısır, Afrika’nın kuzeydoğusunda yer almaktadır. Bölge coğrafi koşulları nedeniyle İstila ve göç hareketlerinden fazla etkilenmemiştir.

Bu durum Mısır'da özgün bir kültürün oluşmasına katkı sağlamıştır.

İlk yerleşimin MÖ IV. binde başladığı Mısır’da başlangıçta “nom” denilen şehir devletleri kurulmuştur. MÖ 3000 yıllarında Menes’in siyasi birliği sağlaması ile tanrı - kral anlayışının benimsendiği ‘firavunlar’ dönemi başlamıştır. Bu döneminin en önemli gelişmelerinden biri Hititlerle yapılan ve tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olarak kabul edilen Kadeş Antlaşması’dır. Mısır, MÖ 525 yılında Persler tarafından istila edilmiştir.

Mısır’da devlet, “Firavun” denilen tanrı - krallar tarafından yönetilmiştir. Firavunlar, bütün insanların üstünde bir varlık olarak dini ve siyasi gücü kendilerinde toplamış, emirleri tanrı buyruğu olarak kabul edilmişti. Mısır'da hukukun gelişmemesinde bu anlayışın etkili olduğu söylenebilir.
Çok tanrılı bir inanç sistemi olan Mısır’da ölülerin yeniden dirileceğine inanılmıştır. Bu nedenle ölen kişilerin vücudu mumyalanmıştır. Mumyacılık insan vücudunun yakından tanınmasında ve tıp biliminin gelişmesinde etkili olmuştur. Mısır’da öldükten sonra dirilme inancı din adamlarının önemini artırmıştır.

Mısır’da firavunlar için piramitler halk için ise labirent adı verilen mezarlar yapılmıştır. Bu mezarlara her türlü yiyecek, araç ve gereçler konulmuştur.

Mısır’ın en önemli gelir kaynağı tarım ürünleri idi. Topraklar kral adına işleniyordu.
Mısır’da tarım ürünlerinden alınan verginin hesaplanması matematiğin, Nil’in taşmasıyla arazi sınırlarının yeniden belirlenmesi ihtiyacı geometrinin gelişmesinde etkili olmuştur.

Mısırlılar Pi sayısını hesaplamışlar, yılı 365 gün olarak bulmuşlar ve oniki aya bölmüşlerdir. Matematikte ondalık sayı sistemini bulmuşlar ilk defa dört işlemi kullanmışlardır.

Astronomide gelişme gösteren Mısırlılar, Nil nehrinin taşma zamanını hesaplamak amacıyla Güneş yılı esaslı ilk takvimi yapmışlardır. Bu takvim değişik medeniyetlerin katkıları sonucunda günümüzde kullandığımız Miladi Takvim haline gelmiştir.

Mısırlılar mimari, heykel, resim ve kabartma sanatlarında çok ilerlemişlerdir. Bunların içinde piramitlerle sfensklerin önemli bir yeri vardır.


0 comments:

Yorum Gönder