Home » , » Babiller Hakkında Bilgi

Babiller Hakkında Bilgi

Babiller (Amurrular) (MÖ 2100 - MÖ 539)


Arabistan’dan gelen Sami kökenli Amurrular tarafından Babil merkez olmak üzere kurulmuştur. I. Babil Devleti MÖ 1800 yıllarında Hititler tarafından yıkılmıştır. MÖ 612'de II. Babil Devleti kurulmuş, bu devlet de MÖ 539'da Persler tarafından yıkılmıştır.

Babil Devleti'nin en önemli hükümdarı Hammurabi’dir. Hammurabi dine dayalı devlet anlayışı yerine gücünü ordudan alan mutlak krallık anlayışını getirmiştir.

Hammurabi ceza, mülkiyet, ticaret, sosyal hayat gibi hukukun tüm konularını kapsayacak şekilde dönemin en gelişmiş kanunlarını yapmıştır. Bu kanunlar “kısasa kısas" özelliği taşır.

Babillerin temel geçim kaynakları tarım ve ticarettir.

Tıp, astronomi ve mimari alanlarında gelişmişlerdir.

Mimari alanında Mezopotamya’nın en ileri uygarlığı haline gelen Babillerin en ünlü eserleri Babil Kulesi ile Asma Bahçeleridir.


0 comments:

Yorum Gönder