Home » , » Temel Ekolojik Kavramlar

Temel Ekolojik Kavramlar

EKOLOJİK KAVRAMLAR


Popülasyon: Sınırlı bir çevrede yaşayan aynı tür organizma topluluğuna denir, örneğin; Bolu Ormanı’ndaki sarıçamlar.

Komünite: Belirli bir alanı işgal eden bütün popülasyonların oluşturduğu topluluktur, örneğin; Bolu Ormanı'ndaki tüm canlılar.

Ekosistem: Komunite ve onun yer aldığı cansız çevrenin oluşturduğu sistemdir, örneğin; Van gölü, Uludağ, Akdeniz.

Biyosfer: Canlı varlıkların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli koşulların bulunduğu ortamların tamamına biyosfer denir. Tüm dünya biyosfer olarak isimlendirilir.

Habitat: Bir popülasyonun doğal olarak yaşayıp üreyebildiği yere denir.

Ekolojik Niş: Bir organizmanın yaşadığı ortamda yaptığı iştir.

Fauna: Hayvan topluluğu demektir.

Flora: Bitki topluluğu demektir.

Biyotop: Bir komunitenin yaşama alanıdır.


0 comments:

Yorum Gönder