Home » , » Ekosistemde Canlıları Etkileyen Faktörler

Ekosistemde Canlıları Etkileyen Faktörler

Ekosistemde Canlıları Etkileyen Faktörler Nelerdir?


Ekologlar, canlılar üzerinde etkili olan ekolojik faktörleri abiyotik ve biyotik faktörler olarak ikiye ayırır.

A. Abiyotik Faktörler (Cansız öğeler)

Işık, iklim, sıcaklık, su, ortamın pH'si, toprak ve mineraller

B. Biyotik Faktörler (Canlı öğeler)

Üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar

1. Üreticiler: Yeşil bitkiler, ototrof bakteriler ve fitop- lanktonlar bulunur. Organik madde oluştururlar.

2. Tüketiciler: Bu gruptaki canlılar bitkisel, hayvansal ya da her ikisini birden tüketen canlıları içerir.

3. Ayrıştırıcılar: Organik maddeleri ayrıştırarak temel ürünler olarak tabiata dönüştüren heterotrof canlılardır. Bu gruba bakteri ve çeşitli mantarlar girer.

Ekosistemler zamanla ya da çevre faktörleri ile değişime uğrarlar. Ekosistemler dışarıdan gelen belirli faktörlerin etkilerini engelleyemeyip, zararsız hale getiremediklerinde bozulurlar.0 comments:

Yorum Gönder