Home » , , » Sınıflandırma Çeşitleri

Sınıflandırma Çeşitleri

Sınıflandırma Çeşitleri Nelerdir?

Ampirik (Suni) Sınıflandırma

  • Aristo tarafından yapılmıştır.
  • Canlıları yaşadıkları yere ve morfolojilerine göre sınıflandırmıştır.

Örnek: Bitkilerin, Otlar, ağaçlar ve çalılar; hayvanlar ise suda, karada ve havada yaşayanlar olarak gruplandırılmıştır.
  • Analog organlar dikkate alınır.
  • Analog Organ; Kökenleri farklı, görevleri benzer organlardır.

Örnek: Sineğin kanadı ile yarasanın kanadı

Filogonetik (Doğal) Sınıflandırma

  • Linne tarafından yapılmıştır.
  • Canlıların anatomik benzerlikleri (köken bağıntıları), Evrimsel gelişmişlikleri (evrim basamakları), akrabalık dereceleri (protein benzerlikleri) dikkate alınarak yapılır.
  • Homolog organlar esas alınır.
  • Homolog organ: Kökenleri aynı, görevleri farklı olan organlardır.

Örnek: İnsanın kolu ve balinanın ön yüzgeci, yarasanın kanadı ve kuşun kanadı


0 comments:

Yorum Gönder