Home » , , » Azot Döngüsü Nedir Kısaca

Azot Döngüsü Nedir Kısaca

Azot Döngüsü Nedir?


Bitkiler aminoasit ve azotlu organik bazları sentezleyebilmek için azot almak zorundadırlar. Ekosistemin herhangi bir parçasındaki azot miktarı o çevredeki bitki örtüsüne ve iklim şartlarına göre değişir.

Havadaki serbest azot belirli mikroorganizmalar tarafından tutulmaktadır. Bunlar bazı cyanophyta mensupları ile bazı özel bakteri türleri (Rhizobium sp) dir.

Nitrifikasyon: Saprofitlerin oluşturduğu amonyağın kemosentetik bakteriler ile nitrata dönüştürülmesidir.

Denitrifikasyon: Nitratın oksijen kaynağı olarak kullanılması ve azotun atmosfere verilmesi olayıdır.


0 comments:

Yorum Gönder