Home » , » Yaşama Birlikleri

Yaşama Birlikleri

YAŞAMA BİRLİKLERİ VE ÖZELLİKLERİ


Belirli bir yeri işgal eden birden fazla popülasyonun meydana getirdiği topluluğu komünite denir. Popülasyon tek türden, komünite, bir çok tür ve popülasyondan oluşur,
Biyosferde kara ve su yaşama birliklen olmak üzere başlıca iki tip yaşama birliği vardır.
Kara Yaşama Birlikleri: Çayır, orman, çöl vb
Su Yaşama Birlikleri: Deniz, göl, nehir vb.

Yaşama Birliklerinde Baskın Türler Vardır:

Komünite içerisinde sayı bakımından göze çarpan türlere baskın tür denir. Su ortamında baskın tür bulunmaz. Baskın türler yaşama birliğinde canlının çeşidini ve sayısını belirler.

Yaşama Birliklerinin Sınırları Vardır:

İki yaşama birliğinin karşılaştığı ortak yaşam bölgelerine ekoton denir.

Ekotonlarda;
Tür çeşitliliği fazladır.
Türler arası rekabet fazladır.
Besin miktarı ve çeşidi fazladır.

Yaşama Birliklerinin Tabakaları Vardır:

Komünitenin bulunduğu ortamın iklimine makroklima; bu bölgedeki nem. ışık ve ısı değişikliğiyle oluşan özel iklime de mikroklima denir.

Yaşama Birliklerinde Canlıların Sayılan ile Vücut Büyüklükleri Ters Orantılıdır:    

Vücudu büyük olan hayvanlar sayıca az, vücudu küçük olan hayvanlar sayıca fazladır.

Bunun temel nedeni;

  1. Küçük vücutlu hayvanlar daha hızlı ürerler.
  2. Büyük vücutlu hayvanlar küçük vücutlu hayvanlarla beslenirler.

Yaşama Birlikleri Bir Bütündür:
Ekosistem canlı ve cansız kısımlarıyla bir bütündür. Enerji ekosistemde tek yönlü akmakta ve ancak bir kez kullanılmaktadır. Buna karşın besin maddeleri (Azot, karbon, su vb) dolaşımı ile tekrar tekrar kullanılmaktadır.

Sitoplazmanın yapısında bulunan elementlerin tümü biyosferde kendine özgü bir çevrime sahiptir. Buna biyokimyasal çevrim (döngü) denir


0 comments:

Yorum Gönder